Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Door de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Uw privacy is belangrijk voor ZGT Helon.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

ZGT Helon kan persoons- en medische gegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van ZGT Helon en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ZGT Helon verstrekt. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ZGT Helon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw BSN nummer

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Uw medische gegevens

 

Waarom heeft ZGT Helon uw persoonsgegevens nodig?

ZGT Helon verwerkt uw persoonsgegevens om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ZGT Helon uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

 

Hoe lang bewaart ZGT Helon uw gegevens?

ZGT Helon bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht (WBGO) om uw dossier 15 jaar te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

 

Deelt ZGT Helon uw persoonsgegevens?

ZGT Helon verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg (bijvoorbeeld aan verwijzers of voor intercollegiaal overleg), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld richting zorgverzekeraar).

 

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van ZGT Helon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw bezoek en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.helon.nl. ZGT Helon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

ZGT Helon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ZGT Helon bij Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar tevens het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ZGT Helon te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ZGT Helon heeft hier geen invloed op. ZGT Helon heeft Google geen toestemming gegeven om via ZGT Helon verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Skinadmin

ZGT Helon werkt met Skinadmin, een digitaal patiëntendossier speciaal voor huidtherapeuten. In dit programma worden uw persoons- en medische gegevens opgeslagen en bijgewerkt. Ook kan, wanneer mogelijk, vanuit dit programma elektronisch worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Skinadmin is als verwerker van grote hoeveelheden persoonsgegevens sinds 2017 NEN 7510 gecertificeerd en werkt met een ISMS (Information Security Management System). Dat betekent dat ze een beleid hebben waardoor ze in staat zijn hun informatiebeveiliging steeds te verbeteren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@helon.nl. ZGT Helon zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

ZGT Helon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZGT Helon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ZGT Helon via 088-7084990 of info@helon.nl

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Helon, neem dan contact op met Helon via de hieronder genoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

De hoofdvestiging van ZGT Helon is als volgt te bereiken:

Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland

Geerdinksweg 139-53

7555 DL Hengelo

Tel. 088 708 49 90

www.helon.nl

info@helon.nl

 

Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens op onze website? Lees dan hier verder.

 

Klik hier voor overige nieuwsberichten
Afspraak maken

Typisch Helon

  • Professionele apparatuur
  • Gekwalificeerd personeel
  • Meer dan 17 jaar ervaring
  • Voldoet aan alle laserveiligheidseisen
  • NIAZ-gecertificeerd

Vergoeding vaak mogelijk

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt behandeling bij Helon vaak vergoed. Onze dermatologen en huidtherapeuten zijn werkzaam bij en staan onder supervisie van ZGT Almelo en Hengelo. Zorgverzekeraars stellen dat als voorwaarde en daarom komen de huidbehandelingen van Helon vaak in aanmerking voor vergoeding.

Reviews

Hoe hebben klanten van Helon de behandeling en service ervaren?

Lees de reviews!

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 088-708 4990

De meeste behandelingen zijn ook mogelijk in de avonduren.