Kwaliteit

 

Helon streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Daarom zijn de BIG-geregistreerde huidtherapeuten van Helon aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. 

 

Helon is onderdeel van ZGT. Het kwaliteitssysteem van ZGT is in oktober 2015 voor het laatst getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Wij zijn er trots op dat ZGT sinds november 2015 officieel geaccrediteerd is. In 2019 zal een audit voor vervolgaccreditatie plaatsvinden. Tot die tijd blijven wij werken aan de continue verbetering van onze zorg.


Op 24 juni 2014 is Helon gevisiteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat de inspectie een zeer goed resultaat heeft kunnen geven. Geconcludeerd is dat Helon, op veruit de meeste getoetste onderdelen, in voldoende en goede mate voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. De inspectie heeft geoordeeld aan de hand van 22 criteria. Op basis hiervan zijn slechts twee aandachtspunten naar voren gekomen om de kwaliteit van onze zorg volledig te borgen. Daarnaast heeft de inspectie nog enkele algemene aanbevelingen gedaan. Dit alles hebben wij van harte aangenomen en op dit moment zijn wij bezig met de uitvoering hiervan. 

 

Op 7 juni 2017 is ZGT, waaronder ook ZGT Helon, gecontroleerd door TÜV Rheinland op productbeheersing met betrekking tot toegepaste medische technologie. TÜV Rheinland is een onafhankelijke organisatie die kwaliteit en veiligheid van technische diensten controleert en certificeert. Tijdens deze controle is vastgesteld dat ZGT op alle fronten voldoet aan de eisen en daarmee ZGT Helon ook met onze laserapparatuur. Op 27 juni 2017 hebben wij het certificaat ontvangen en voldoen hiermee aan alle eisen van de QMT®-norm versie 4.0.


Hebt u een klacht? U kunt deze indienen bij de manager van Helon of bij de klachtencommissie van ZGT.

Afspraak maken

Typisch Helon

  • Professionele apparatuur
  • Gekwalificeerd personeel
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Voldoet aan alle laserveiligheidseisen
  • NIAZ-gecertificeerd

Vergoeding vaak mogelijk

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt behandeling bij Helon vaak vergoed. Onze dermatologen en huidtherapeuten zijn werkzaam bij en staan onder supervisie van ZGT Almelo en Hengelo. Zorgverzekeraars stellen dat als voorwaarde en daarom komen de huidbehandelingen van Helon vaak in aanmerking voor vergoeding.

Reviews

Hoe hebben klanten van Helon de behandeling en service ervaren?

Lees de reviews!

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 088-708 4990

De meeste behandelingen zijn ook mogelijk in de avonduren.